A Zala Megyei Bíróság 2004 december 28.-án 949/2004.-es szám alatt bejegyezte az Első Zalai Rádiómúzeum Alapítványt.

Az Alapítvány célja:
Az európai kulturális és technikai örökség megőrzése különös tekintettel a magyar rádiógyártás fennmaradt gyártmányaira és sajtó kiadványaira, virtuális rádiómúzeum létrehozása, fenntartása állandó kiállítás vagy múzeum létrehozása, fenntartása.
Mindennek a jelentőségét a pusztuló értékek és az tény teszi különösen fontossá hogy hazánk az 1930-as évektől A rossz emlékű KGST szakosodási 1962-ig rádiógyártó nagyhatalom volt, amelynek gyártmányai a Dél Amerikai földrészen is ismertek, népszerűek voltak. Mindezek ellenére ma Magyarországon nincs komolyabb állandó kiállítás, rádiómúzeum.
Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység [az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja alapján):
- tudományos tevékenység, kutatás
- nevelés oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- kulturális örökség megóvása

Az alapítványt létrehozó Kósa Györgyné a kuratórium tagjainak kiválasztásával megteremtette azt a szakmai bázist amely biztosíték lehet a megfelelő színvonalas szakmai munka és az alapítvány céljainak eléréséhez.

Az alapítvány kuratóriumának tagjai:

Tombi Lajos mérnök
Tóth János a Magyar Olajipari Múzeum igazgatója
Selyem Tóth Sándor villamosmérnök a Rádiógyűjtők Magyarországi Egyesületének alapító vezetőségi tagja, rádiógyűjtő.


Természetesen az alapítvány céljait csak megfelelő segítséggel támogatással tudja elérni, ehhez várja a segítséget és ezért kíván dolgozni.

Az alapítvány az elsősorban alábbi támogatásokat várja és kéri:

- pénzbeni ( számlaszám:10104961-62858300-01002005)
- a rádiózással kapcsolatos kiadványok (régi könyvek, újságok, reklámkiadványok stb.)
- állandó kiállításra alkalmas ingatlan, vagy annak tartós használati lehetősége
- weblapkészítés, fenntartás, szélessávú internet kapcsolat, számítógép

2006 évtől a jövedelemadó 1%-át is várjuk, adószámunk: 18968237-1-20


Zalaegerszeg, 2004. december 28.