Információk a magyarországi rádiózásról

 
  

A magyarság számához képest nagyon sok Nobel díjas tudóst adott a világnak. A rádiózás területén sajnos nem voltak olyan nagyjaink, mint más nemzeteknek Popov, Marconi, Tesla, Lee de Forest és a többiek. Azonban mindenképpen meg kell említenünk Puskás Tivadart, aki 1879. áprilisában Párizsban üzembe helyezte a világ első telefonközpontját, majd 1892-ben Pesten a telefonhírmondót. Még egy nagyon fontos találmány volt 1899, Pollák Antal és Virág József gyorstávírója 100.000 szó/óra adatátviteli sebességre volt képes, amely a kor szintjén óriási teljesítménynek számított. A televízióval kapcsolatban már több magyar tudós tette le névjegyét, de ezt most hagyjuk, ez egy külön történet.

A teljesség igénye nélkül szeretném felidézni néhány magyarországi történés, esemény időpontját, hogy a magyar rádióbarátok mellett az Internet segítségével minden érdeklődő képet kapjon a magyarországi technikatörténeti eseményekről:

1903. első kísérletek a Slaby-rendszerű szikraadóval a csepeli Weiss Manfred és az Egyesült Izzólámpagyár között
1904-1906. kísérletek Fiuméban, a parti, az Adrián pedig mozgó állomás az "Előre" hajó között
1914. a csepeli távíró állomás üzembe helyezése
1923. rádiótelefon kísérletek az 5 kW-os csepeli távíróadóval
1923-24. kísérletek a 250 W-os Huth adóval
1925. a 2 kW-os Telefunken adó üzembe helyezése (500 W műsorszóró üzemben)
1927. a 3 kW-os Telefunken adó üzembeállítása (750 W műsorszóró üzemben)
1928. a 20 kW műsorszóró teljesítményű Telefunken adó beindítása, április 1-én az első déli harangszó közvetítése a rádión keresztül
1932-33. Magyaróvár, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs közvetítő állomások indulása
1933. a 120 kW-os Lakihegyi adó indulása, elkészül a világ akkor legnagyobb adóantennája, magassága: 314 m
1957. újabb jelentős esemény az első üzemi FM adás.

Nagyon tanulságos áttekinteni a rádióelőfizetők számának alakulását, amely az alábbi:

- 1925. december: 17.072 előfizető
- 1926. december: 56.383 előfizető
- 1928. év: 162.000 , amelyből detektoros 105.000 db.
- 1931. év: 307.000 , amelyből detektoros 183.000 db.
- 1935. év: 352.902 előfizető
- 1940. év: 499.368 , ebből detektoros 66.638 db.
- 1961. év: 2.002.500 , ezenkívül 240.000 vezetékes
- 1969. év: 2.531.000 előfizető

A magyar rádióipar fejlettségére, erősségére - ízelítőül néhány adat.

1935-ben a 31,4 millió pengős villamosipari exportból több mint 50%-al részesült a rádiókészülék kivitel.
1939-ben a 984 ezer pengős rádió-berendezés és alkatrész behozatal mellett a kivitel 3.561.000 pengőt tett ki.
Még mellbevágóbb a hazai elektroncsőgyártás sikeressége, hiszen ebben az évben a behozott 6104 vevőcső és 105 adócső mellett a kivitel 2.031.466 !!! vevőcső és 2.126 adócső volt.

A II. világháború erősen visszavetette a gyártást, azonban az 50-es évek közepén ismét jelentős kiviteli tényezővé vált.

  Gyártott készülék
(db)
Export
(db)
- 1956. 352.291 106.144
- 1957. 454.183 184.464
- 1958. 453.290 221.824
- 1959. 263.534 112.880

Természetesen az ipar mellett az érdeklődők, a rádióbarátok igényeit, ismereteit gyarapító sajtó és könyvkiadás is európai szintű volt.

A legfontosabb rádiós lapok az alábbiak voltak:

Magyar Rádió Újság 1924 május-1928.
Rádió Amatőr 1926-1930 október
Rádió és Fotó Amatőr 1930. november - 1933.
Rádió Technika 1936. március - 1948. augusztus
(1944 júniustól 1947. májusig szünetelt)
Rádióvilág 1946. január - 1948. augusztus
Rádió és Filmtechnika 1948. szeptember - 1951. október

Természetesen a magyarok a külföldi lapokat is olvasták, erre a jó példa, hogy a ÖRA, az osztrák rádió amatőr újság 1927/12. számában említett közel 60 olvasói levélből 5 magyar volt, sőt az egyik kaposvári olvasói kérdését le is közlik az anódpótlókkal kapcsolatban.

Itt kell megemlítenem Kemény Károly gépészmérnök 1930. évi cikkét ( 1. 2. 3. oldal ) a Rádió és Fotó Amatőr Újság decemberi számból, amelyben rajzokkal illusztrált cikkében egy olyan erősítő elem gondolatát fogalmazza meg, amely 1948-ban tranzisztorként került amerikai tudósok által megvalósításra.

Befejezésül szeretnék néhány könyvet, kiadványt ajánlani az érdeklődőknek:

- Mende Jenő: A drótnélküli telegráfia (1921)
- Molnár János: Gyakorlati Rádiókönyv (1926)
- Molnár János: Anódpótlók építése és kezelése (1929)
- A 10 éves Magyar Rádió (1935)
- Horváth István: Rádió Compass (1938-1943)
- 15 év Standard rádió (1944)
- Tungsram: Rádió Tanácsadó (1944)
- Rádió évkönyv (Kiss Tivadar szerkesztésében 1947-1949)
- Kádár Géza: Rádiókészülékek kapcsolásai (1956)
   és a további Kádár Géza könyvek.

 

Különleges rádiós iratok a kezdetekből:

A Telefonhírmondó cégbejegyzési irata 1895-ből

Rádióengedély 1925-ből

Philips rádió vásárlási számla 1930-ból